magicode

העברת קבצים

גרור לכאן את הקובץ שברצונך לשלוח
או הקלק כדי לבחור מהמחשב

ניתן להעלות עד 10 ג'יגה
הקובץ ימחק אחרי 2 ימים מסיום ההעלאה.
אתר זה לא מיועד להפצת קבצים לציבור. אין לשתף את הלינקים באתרים ציבוריים.
הורדה מוגבלת ל3 הורדות במקביל.
אסור להשתמש באתר להעברת קבצים שאסור להחזיק אותם לפי תורת ישראל
השימוש באתר על אחריות המשתמש בלבד.
האתר או מפעיליו לא יהיו אחראים כלל לנזק שיגרם בעיקבות השימוש באתר.

העלה קובץ חדש

© 2015-2016 Magicode